Rzuć kostką do gry.

Na tej stronie masz możliwość wykonania rzutu wirtualną kostką do gry.

Wynik rzutu jedną kostką:

2
Suma oczek wynosi 2
Czas wygenerowania: 2020-06-05 21:46:10 417

Opcje

Iloma kostkami chcesz rzucić (od 1 do 32)