Rzuć kostką do gry.

Na tej stronie masz możliwość wykonania rzutu wirtualną kostką do gry.

Wynik rzutu jedną kostką:

5
Suma oczek wynosi 5
Czas wygenerowania: 2019-04-26 12:05:28 100

Opcje

Iloma kostkami chcesz rzucić (od 1 do 32)