Rzuć kostką do gry.

Na tej stronie masz możliwość wykonania rzutu wirtualną kostką do gry.

Wynik rzutu jedną kostką:

2
Suma oczek wynosi 2
Czas wygenerowania: 2019-02-17 07:01:36 307

Opcje

Iloma kostkami chcesz rzucić (od 1 do 32)