Rzuć kostką do gry.

Na tej stronie masz możliwość wykonania rzutu wirtualną kostką do gry.

Wynik rzutu 2 kostkami:

6 1
Suma oczek wynosi 7
Czas wygenerowania: 2017-10-19 03:35:44 895

Opcje

Iloma kostkami chcesz rzucić (od 1 do 32)