Rzuć kostką do gry.

Na tej stronie masz możliwość wykonania rzutu wirtualną kostką do gry.

Wynik rzutu 2 kostkami:

6 3
Suma oczek wynosi 9
Czas wygenerowania: 2017-08-16 23:24:39 27

Opcje

Iloma kostkami chcesz rzucić (od 1 do 32)