Rzuć kostką do gry.

Na tej stronie masz możliwość wykonania rzutu wirtualną kostką do gry.

Wynik rzutu 2 kostkami:

6 1
Suma oczek wynosi 7
Czas wygenerowania: 2017-12-18 21:05:10 512

Opcje

Iloma kostkami chcesz rzucić (od 1 do 32)